DAZETE YAYIN İLKELERİ

Dazete.com birbirinden farklı, yeni, dinamik haber ve içerikleriyle; yediden yetmişe herkesi kapsayan kullanıcıları ile interaktif bir ortamda yayın yapan ve bu doğrultuda belirli yayın ilkelerini benimsemiş bir medya platformudur.

İçerik üreticilerimizin ve Dazete isminin benimsediği değerlerin ifade edildiği Dazete Yayın İlkeleri, kullanıcılarımıza daha kaliteli içerikler üretebilmek ve genel prensiplerimizin dışına çıkmamak adına belirlenmiş kurallardır.

DOĞRU YAYINCILIK

– Dazete.com sitesindeki hiçbir haber ve içerik, doğruluğu araştırılmadan kullanıcılara sunulamaz.

– Eğer eksik ve özenilmemiş bir şekilde yayınlanmamış herhangi bir içerik bulunuyorsa; ilk hedef olarak kullanıcılara daha kaliteli ve doğru içerik sunabilmek adına en kısa zamanda düzeltilir.

– Kullanıcıların, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkı vardır.

EŞİT VE SAYGILI DURUŞ

– Sitemiz bünyesinde barındırdığımız hiçbir haber ve içerik; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum görüşü, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından aşağılamamaya; çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmeye ihtiyaç duyan gruplara bilinçli zarar vermemeye özen gösterilerek hazırlanmıştır.

– Tüzel veya gerçek kişilerin aşağılanmasına, küçük düşürülmesine, iftira atılmasına ve bu gibi ifadelere içeriklerimizde yer vermeyiz.

– İçeriklerimizde veya haberlerimizde zaman zaman yer bulan, şiddet içeren suç olaylarında, insanları etkileyebilecek, suça teşvik edebilecek ve özellikle de çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek detay ve unsurları süzgeçten geçirip, dikkatli bir şekilde sunmaya özen gösteririz.

– Özellikle toplumun hassas karşıladığı konularda (din, ahlaki vs.) toplumu kin ve nefrete teşvik edecek ya da birlik, bütünlüğü bozacak içeriklerin yayınlanmasına müsaade etmeyiz.

– Aile kurumunu zedeleyecek her türlü haber ve yayından kaçınırız.

– Yargı aksini söylemedikçe, kimseyi “suçlu” ilan edip, içeriklerimizde o ifadeyle sunmayız.

– Herkesin düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğü hakkını kollarız; fakat genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici içerik veya haberlere karşı duruşumuz esastır.

– Yayınlarımız subjektif bakış açısından ziyade, nesnel olarak yaklaşılmış bir tavırla hazırlanmaktadır. Bu sebeple herhangi bir tarafta değiliz ve objektif bir bakışla hazırlanmış içeriklerimizi kullanıcılarımıza sunarız.

– Geri dönüşler, yorumlar ve mesajlarla kullanıcıların da katkı sağladığı internet sitemizde;  saygı çerçevesi içerisinde fikir çeşitliliğini ve çok renkliliği sağlarız, tek gayemiz budur.

KİŞİ HAKLARI

– Özel yaşamın her türlü gizliliğine saygı duyuyoruz ve onu geçerli bir neden olmaksızın ihlal etmeyiz. Belirgin bir kamu yararı olan haller dışında özel davranışlar, haberleşme ve söyleşileri aleniyete dökmeyiz.

– Tüm haber ve medya içeriklerimizin insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmasını sağlamaya özen gösteririz.

– Kamu çıkarları bunu gerektirmediği sürece, kişilerin özel hayatı ile ilgili herhangi bir unsuru yayın yapmayız.

– Herhangi bir iznimiz olmadan, kişilere ait bilgi, fotoğraf, video gibi unsurları kullanmayız.

HERKESTEN BAĞIMSIZ VE DÜRÜST YAYINCILIK

– Bizimle aynı işi yapan diğer  Türk  haber ve içerik platformlarının hazırlamış olduğu içerikleri herhangi bir şekilde  kullanmayız, fikir ve emeğe saygımız vardır.

– Bu bağlamda, herhangi bir şekilde kaynak belirtmeden başka yerlerden bilgi, fotoğraf veya materyal kullanmayız.

– İçeriklerimizin somut bilgilerden yola çıkılarak, yaratıcı ve eğlenceli unsurları da bünyesinde barındırmasını amaçlarız ve editörlerimizin de kendi hiçbir çıkarını bu yayın politikamıza entegre etmesini engelleriz. Tek hedefimiz, doğru ve ilgi çekici içeriklere ev sahipliği yapmaktır.

İçerik Tarzını Seç
Makale
Görsel biçimli metin stili